Het Jan Luyken Kamerkoor is een vrouwenkoor dat klassieke en licht klassieke muziek zingt. We repeteren op donderdagmiddag o.l.v een dirigent en met begeleiding van een pianist.
Dirigent is Machteld van de Putte, pianist is Peter van de Kamp. Beide zijn beroepsmusici.

Het koor bestaat ruim 40 jaar – het is begonnen als volwassenenkoor van de Muziekschool Amsterdam, destijds in de Jan Luykenstraat en is, na het opheffen van de volwassenenensembles van de Muziekschool, zelfstandig doorgegaan.  

Het koor

Korendag Muiderkerk Amsterdam 20 april 2024

Agenda

In de Kerstperiode geven we al enkele jaren een Kerstconcert in de Oranjekerk.

Ons laatste optreden was op Korendag zaterdag 20 april in de Muiderkerk.

Repetities

Leden zijn vrouwen die graag zingen, noten kunnen lezen en op donderdagmiddag kunnen repeteren. We repeteren elke donderdagmiddag, van 14.30 tot 16.30, in de Oranjekerk, Tweede van der Helststraat 1-3 in Amsterdam.

Repertoire

Het repertoire is zeer afwisselend, zowel barokmuziek als bewerkingen van volksmuziek als hedendaagse composities kunnen op het repetitieschema verschijnen. Ieder jaar treden we op , meestal in verzorgingshuizen, maar ook tenminste eenmaal in het openbaar.

Dit seizoen, voorjaar 2024, staat werk van Ralph Vaughan Wiliams op het programma, soms aangevuld met Monteverdi.

Zing mee

Nieuwe leden zijn van harte welkom! Wie zoeken we? Alle stemsoorten zijn welkom. We hanteren geen leeftijdsbovengrens. Kom een keer een repetitie bijwonen. Contactpersoon is Henny Rasker,
tel. 020-6221601, email F.Rasker1@kpnplanet.nl
Wij hopen je straks te zien!